Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Rana Klatresenter som bedrift, og ranaklatresenter.no. Vi er opptatte av å ivareta ditt personvern. Her kan du lese hvilke personopplysninger vi samler inn, og til hvilket formål disse dataene brukes til.

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er hovedansvarlig for behandling av personopplysninger. Resepsjonist ved Rana Klatresenter har også innsyn i våre lagrede data.

 

Formål med innsamling og lagring av personopplysninger

Rana Klatresenter samler inn og lagrer personopplysninger for å av flere årsaker.

Formål med innsamling av navn og e-postadresse ved første gangs besøk:

  • Sikre at våre brukere har gjennomgått nødvendig sikkerhetsorientering for å redusere risiko ved bruk av klatresenteret.
  • Gi våre brukere bekreftelse og kopi av deres signerte sikkerhetsorientering.

Opplysningene lagres for at brukerne ikke skal behøve å bekrefte at de har gjennomgått nødvendig kvalifikasjon for å oppholde seg i senteret ved hvert besøk. Ved å signere sikkerhetserklæringen og samtidig dele personopplysningene med Rana Klatresenter, samtykker vedkommende til at Rana Klatresenter lagrer nevnte personopplysninger om dem.

Formål med innsamling av navn, telefonnummer og e-postadresse ved registrering i appen Rubic:

  • Rubic benyttes som medlemsregister og til kjøp og salg av klippekort, månedskort, halvårskort og årskort. Våre brukere registrerer seg selv i appen eller på Rubics nettside. Rubic samler inn data som navn, telefonnummer og e-postadresse.
  • Formålet med innsamlingen av personopplysningene er å fakturere medlems/aktivitetskortavgifter, kunne dokumentere medlemstall, bekreftelse på kjøp/påmelding, samt å kontakte brukerne våre angående nødvendig informasjon om deres aktivitetskort dersom dette blir nødvendig.

Se Rubics personvernerklæring: https://www.rubic.no/personvern/

 

Hvilken informasjon lagrer vi?

Rana Klatresenter samler inn disse opplysningene:

  • Navn
  • E-post adresse
  • Telefonnummer

Vi henter alle kundeopplysninger direkte fra kunden.

 

Utlevering av opplysninger 

Våre brukeres personopplysninger behandles kun av våre ansatte i arbeidsformål, og er konfidensielt. Vi utleverer ikke informasjon til utenforstående, med mindre vi er lovpålagte til å gjøre det.

 

Nyhetsbrev

Rana Klatresenter benytter ikke dine personopplysninger til markedsføring, nyhetsbrev eller informasjonsbrev, med mindre brukeren selv ønsker dette. Ved signering av vår sikkerhetsorientering ved første gangs besøk kan våre brukere aktivt velge selv om de ønsker å motta nyhetsbrev fra oss. Brukeren kan når som helst trekke seg fra tilbudet.

 

Retting og sletting

Våre brukere registrerer selv sin informasjon i vår database. Brukeren har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og har når som helst rett til å be om å få sine personopplysninger rettet, supplert eller slettet fra våre systemer. Dersom vi mistenker betydelige feilaktige opplysninger i våre innsamlede data, plikter vår virksomhet å rette opp i dette, selv om brukeren ikke eksplisitt har bedt om det. Les mer om dette her.  

Våre brukere har rett til å trekke tilbake samtykket til lagring av data til enhver tid.

Henvendelser som gjelder personvern sendes til marte@ranaklatresenter.no.

En kan ved enhver tid klage til Datatilsynet dersom det oppdages behandling av data i strid med lovverket.

Vi følger personopplysningsloven gjennom all behandling av personopplysninger. 

 

Informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger beskyttes bak fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. 

 

Kontaktinformasjon

E-post: marte@ranaklatresenter.no

Besøksadresse: Storsanddalen 14, 8622 Mo i Rana

Sist oppdatert: 01.11.2023